Stödboende för enskilda individer, familjer och par

Vi tillhandahar följande:

Alla våra verksamheter bedrivs på samma sätt oavsett om de är tillståndspliktiga eller inte. Dvs. vi utvärderar och gör ständiga egenkontroller genom olika enkäter,  klagomåls- och synpunktshantering, avvikelserapporter etc. 

Skillnaden på vårat tillståndspliktiga och det icke tillståndspliktiga stödboendet är ;                     Dels åldern men också att vi inte utför vård och behandling i så omfattande del av dygnet att den blir tillståndspliktig, att personalen ger endast psykosocialt stöd och ej psykosocial behandling.

Däremot kan vi köpa in sådan behandling från privata sektorn om du är i behov av detta och det kanske tar för lång tid att erhålla sådan behandling inom den allmänna sjukvården. Ex. på psykosocial beh. är det som KBT-terapeuter och psykologer utför. Vi kan även bekosta neuropsykiatriska utredningar via dessa bolag om behov finns som inte kan lösas i allm.sjukvården. 

 Vi hjälper en utsatt grupp att komma in i samhället.

Våra stödboenden i Göteborg

Vi bedriver Kvalificerat kontaktmannaskap i alla våra boendeformer och personal finns att tillgå dygnet runt.
Hos oss bor du i en egen lägenhet med ett fåtal regler som är lätta att förstå och förhålla sig till. Du ska känna dig trygg och  kunna utvecklas i den takt du själv klarar av.

Du blir tilldelad en eller flera  boendestödjare som på ett professionellt sätt kan hjälpa dig och lotsa dig till ett självständigt liv utan socialtjänstens insatser som mål. 

 

Alla våra lägenheter är väl utrustade och hemtrevligt inredda. Några är placerade separat i Göteborgs centrala delar. Vi har även två fastigheter  i Göteborg och Mölndal med flera lägenheter, nära till lokaltrafik och affärer. Ibland har vi även ordnat boende på annan ort om behov funnits för det.

Vi har ett högt säkerhetstänk, i och omkring våra boendeplaceringar, och jobbar med riskbedömningar. All personal omfattas av sekretesslagen och har tystnadsplikt.

Hur kommer man till oss?

Du kommer till oss efter att Socialtjänsten beviljat ett bistånd i något av våra boendeformer eller för separat kontaktmannaskap i eget befintligt boende.