Stödboende för enskilda individer, familjer och par

Vi tillhandahar följande:

  • Stödboende för ungdomar 16 år till 20 år med tillstånd från IVO.
  • Stödboende , 21 år och uppåt
  • Boende med stöd och tillsyn
  • Utslussboende
  • Skyddat boende
  • Akutboende
  • Boende för unga och vuxna missbrukare
  • Kvalificerat kontaktmannaskapVi hjälper en utsatt grupp att komma in i samhället.

Våra stödboenden i Göteborg

Vi bedriver Kvalificerat kontaktmannaskap i alla våra boendeformer och personal finns att tillgå dygnet runt.
Hos oss bor du i en egen lägenhet med ett fåtal regler som är lätta att förstå och förhålla sig till. Du ska känna dig trygg och  kunna utvecklas i den takt du själv klarar av.

Du blir tilldelad en eller flera  boendestödjare som på ett professionellt sätt kan hjälpa dig och lotsa dig till ett självständigt liv utan socialtjänstens insatser som mål. 

 

Alla våra lägenheter är väl utrustade och hemtrevligt inredda. Några är placerade separat i Göteborgs centrala delar. Vi har även två fastigheter  i Göteborg och Mölndal med flera lägenheter, nära till lokaltrafik och affärer. Ibland har vi även ordnat boende på annan ort om behov funnits för det.

Vi har ett högt säkerhetstänk, i och omkring våra boendeplaceringar, och jobbar med riskbedömningar. All personal omfattas av sekretesslagen och har tystnadsplikt.

Hur kommer man till oss?

Du kommer till oss efter att Socialtjänsten beviljat ett bistånd i något av våra boendeformer eller för separat kontaktmannaskap i eget befintligt boende.