Arbetspolicy

 

Kvalificerat kontaktmannskap som boendestödjare


Vi arbetar och utgår ifrån alla människors lika värde. 
Hos oss skall du bli bemött av respekt, förståelse, tålamod och en stor dos med empati oavsett vad du gått igenom i livet eller står i just nu. Våra boendestödjaren fungerar ungefär som lotsar i livet. De vägleder, ger stöd och råd och tillhandahåller verktyg för att du ska kunna få ett självständigt liv utan socialtjänstens insatser som mål. 

Om ett  behov uppstår som vi själva inte har kompetens inom så lotsar vi vidare till en organisation som kan tillhandhålla detta. Tex. KBT-terapi eller Psykologhjälp.
Vi finns med hela vägen för hela människan.

Boendestödjarna tillhandahåller praktiskt, pedagogiskt och socialt stöd och 
de jobbar utifrån ett salutogent arbetssätt.
dvs. att de utgår utifrån de förmågor, intressen och resurser du har och anpassar stödbehovet utifrån detta med genomförandeplaner ihop med dig,  samt med arbetsplaner från Socialtjänsten med det beviljade biståndet som grund.  

Vi jobbar inte i grupp med de som bor hos oss. Du träffar din boendestödjare själv utan andra kompisar eller andra som bor hos oss. Vi tror på att ett gott relationsbygge under trygga former gör att man kan utvecklas åt rätt håll. 

Varför välja oss?

Det där lilla extra

Även om det beviljade biståndet från socialtjänsten är styrande för den insats vi gör så har vi ofta gjort mer än detta  när vi ser att den enskilde kan tillgodogöra sig  sådana insatser. 

Tex. skuldsanering hos kronofogden, hjälp med körkort, stöd att få en neuropsykiatrisk utredning, resor mm. 

Lång erfarenhet 

Många av oss som jobbar inom boendet har över 20 års erfarenhet av att stötta , vägleda och uppmuntra  individer till ett självständigt liv. Flera av oss har varit med sedan uppstarten med kvalificerat kontaktmannaskap i kombination med boende i träningslägenhet. 

Vi såg behoven i utsluss sammanhangen redan för 20 år sedan.  HVB placeringar  var  heller inte  alltid optimalt för alla individer och efterfrågan på enskilda boendestöd var ganska stort. Ett lyckat koncept , har det visat sig,  där vi fått se många  individer gå från hopplöshet till ett liv med mening och klara sig utan socialtjänstens insatser.   

Vi har under årens lopp samlat på oss en ovärderlig kunskapsbank inom social omsorg.

Trots det så behöver även vi gå utbildningar ibland då lagar, regler och forskning går framåt hela tiden.