OM OSS

Vår historia

Vi har alltid haft ett hjärta att hjälpa de som på ett eller annat sätt har hamnat utanför samhällets ramar.

Vi är ett litet familjeägt företag som tror på människors lika värde och att allting är möjligt om man får rätt förutsättningar att utvecklas.

Vår verksamhet startade i vårt egna hem där vi inkluderade dem som hade ett behov i våran familj.             Allteftersom vår verksamhet växte så flyttade vi ut den till de centrala delarna av Göteborg och ut i egna boenden.  

Vi har varit verksamma i socialt företagande omkring sociala frågor sedan 1992. Första företaget , Kråkeberga Ungdom startades 1998 och nuvarande Aktiveringspedagogen år 2007.

Under hela vårat verksamma liv har vi erhållit mycket kunskap och erfarenhet omkring utanförskap tex. missbruksproblematik, psykisk ohälsa, psykosocial problematik, kognitiva funktionsnedsättningar, beteendeproblematik, våld i nära relationer, hedersproblematik, ensamkommande etc.

Tidigare VD Sven Christensson har tillsammans med vice Föreståndare Veronica Christensson bedrivit verksamheten sedan start. Verksamheten har 2023 lämnats över till andra generationen och yngre förmågor.  Sven och Veronica finns dock kvar. 

Övrig Personal

Vi har flera boendestödjare som jobbat hos oss i över 15 år. Några av dem har även erfarenhet från andra boende former och annat socialt arbete. Vi har även socionomer. 

Genom åren har personalstyrkan varierat, beroende på hur mycket placeringar vi haft. Kompetensutveckling erbjuds all personal genom kurser inom bl.a     MI (motiverande samtal)  ÅP (återfallsprevention) eller annat som kan vara relevant för verksamheten.  Vi bevakar samhällsinformation och vad forskningen säger inom missbruksproblematik, Hot och våld mm. Vi har gått flera kurser hos Svenska Vård. Föreståndaren har gått SAS-utbildning.

Vi samarbetar också med KBT terapeuter och olika psykologer när så behövs och önskas.

Vi hjälper en utsatt grupp att komma in i samhället.