Klagomål och Synpunkter

Ris eller Ros!

Dina åsikter är en viktig del i vårat kvalitetsarbete för verksamheten
Det går fint att lämna klagomål och synpunkter till Föreståndaren hos Aktiveringspedagogen via mail nedan.

Veronica Christensson ;   veronica@aktiveringspedagogen.se