Klagomål och Synpunkter

Ris eller Ros!

Dina åsikter är en viktig del i vårat kvalitetsarbete för verksamheten
Det går fint att lämna klagomål och synpunkter till Föreståndaren hos Aktiveringspedagogen via mail nedan.
Samuel Lindberg ;   samuel@aktiveringspedagogen.se